Spolupracujeme s prof. Hejným / We cooperate with prof. Hejný

1