Předávání diplomů za soutěž Genius Logicus / Students are awarded diplomas for Genius Logicus

1