Charitativní bazárek podpořil dětský domov Strančice / Charity Bazaar supported the Orphanage Strancice

1