Skauti strávili noc na školní zahradě / Scout event in the school garden

1