Třídní učitelé 8. B - Mgr Ivana Skálová / Mgr. David Walker

8.B