Adventní koncert Vánoční sen v Jesenici / Advent concert Christmas dream Jesenice (7.12.2017)

Naši žáci 3.-4. ročníku ZŠ, pod odborným vedením uč. Aleny Mahlejové a Marie Šnajdrové,úspěšně vystoupili na adventním koncertu nazvaný Vánoční sen, který se uskutečnil 7.prosince na Městském úřad Jesenice. Na koncertě zpíval představitel Fantoma opery RadimSchwab, jako host večera Ilona Scáková, dále žáci ZUŠ Jesenice, Soubor Jesenka a naši žáciZŠ SCIS jako hosté. Naši žáci zazpívali vánoční píseň s obrovským nasazením i chutí, a takpohladili duši a jistě tak přispěli k adventnímu naladění všech přítomných posluchačů. Velice gratulujeme a děkujeme za úžasné vystoupení!

Our pupils Grs 3-4 ES, under the professional guidance of Alena Mahlejová and Marie Šnajdrová, successfully performed at an Advent concert called Christmas Dream, which tookplace on December 7 at Jesenice Town Hall. At the concert sang the representative of thePhantom of the Opera Radim Schwab, as a guest of the evening Ilona Scáková, as well as thepupils of ZUŠ Jesenice, the Choir Jesenka and our pupils of the 1st Stage ES as guests. Ourpupils sang a christmas song with great enthusiasm, so they touched the soul and certainlycontributed to the advent of all the listeners present. Congratulations and thanks for a greatperformance!