Anglický program - Zápis / English Programme - Registration

Mateřská škola Sunny Canadian International School přijímá děti do Anglického programu celoročně, dle volné kapacity školy. V případě zájmu o zaslání ceníku a dalších informací napište prosím email paní zástupkyni ředitele pro MŠ, Bc. Tereze Novotné, MA na adresu: ms@sunnycanadian.cz. Také si můžete domluvit individuální prohlídku školy na tel. čísle 734 503 885. Registrační formuláře jsou ke stažení zde. Po zaslání registračního formuláře Vám zašleme smlouvu o docházce a pozveme Vás k samotnému zápisu – podpisu smlouvy. K podpisu smlouvy o předškolní docházce je nutné přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, a vyplněné formuláře – přílohy ke smlouvě o docházce. Rodiče dětí, které jsou svěřeny do péče jednoho z rodičů, přinesou k zápisu originál soudního rozhodnutí o svěření do péče. 

Podle novely školského zákona je nově povinné přihlásit k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 všechny děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Každý rodič / zákonný zástupce bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.


Sunny Canadian International School Kindergarten allows admission into the English Programme throughout the school year until we reach capacity. Do not hesitate to contact Deputy Principal of Kindergarten Bc. Tereza Novotná, MA for more information and school fees at ms@sunnycanadian.cz. You can arrange a school visit and a tour by calling 734 503 885. Our application can be downloaded here. After we recieve your application you will be  invited for a discussion of admission and attendance options and to sign a contract. Please bring the parents´ ID, the child´s birth certificate and a completed application, appendix. Single parents must bring legal documents that prove custody. 

In accordance to the amendment to the Education Act, all children who are born from September 1st 2011 till August 31st 2012 will have to be enrolled in Kindergarten. This last year (pre-first class) before entering Elementary School is becoming compulsory.  Every parent / personal representative is obliged to enroll 5 year old children in Kindergarten.  If this regulation is not followed, the parents / personal representatives will be breaking the law and could face misdemeanor proceedings.


Prohlédněte si prostory naší česko-kanadské školky. Můžete se virtuálně projít školkou a nahlédnout nejen do tříd, ale navštívit i tělocvičnu, jídelnu a další prostory, kde děti tráví čas. Užijte si virtuální procházku školkou.

https://my.matterport.com/show/?m=TYyYewVJwT4

Let's virtually walk through the our Kindergarten. You can look into the classes, gym, dining room and to other rooms, where our children spend time. 
Enjoy your virtual tour.

https://my.matterport.com/show/?m=TYyYewVJwT
Halvová

Zápis žáků a PR manager / Admissions & PR Manager

Ing. Michaela Halvová

Tel: 604 736 342
Email: admissions@sunnycanadian.cz


Vize
Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.


Vision
Sunny Canadian International School inspires each student to become healthy, open - minded and responsible, ethical citizens, who achieve academic and linguistic success while attaining personal fulfillment through engaged and knowledgeable inquiry.Mise (poslání)
Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti, a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

Mission

Sunny Canadian International School integrates Czech and international curricula to prepare multilingual students for a choice of higher education, while becoming responsible citizens who enrich society and contribute to an environmentally friendly, sustainable economy.koláž