Benefiční výstava Dva světy podpořila tibetské děti.

Dva světy. Tak zní název benefiční výstavy dětských kreseb a uměleckých fotografií, kterou Sunny Canadian uspořádala v květnu roku 2011. A to ve spolupráci s Kargyak Learning Centre v Indii a Galerií Havelka. Její výtěžek, který činil 23 000 korun, byl použit na výstavbu základní školy v Tibetu. Vyučování v této nejvýše položené základní škole funguje od roku 2012. 


dva světy

Two Worlds. It is the name of beneficial exhibition of children‘s arts, photographies that was held in SCIS in May 2011. It was organised by Kargyak Learning Centre in India and Gallery Havelka and the collection of 23 00CKZ was used to build local school in Kargyak in Tibet. Education in this highest located school has been working since 2012.