Beseda s rodiči v SCIS / Discussion with parents in SCIS

Rádi bychom Vás pozvali na druhé setkání s paní Líbou Jíšovou, která povede besedu s rodiči s názvem „Jak být podporujícím rodičem“. Uskuteční se ve středu 22. listopadu 2017 od 15.30 -17.30 hodin ve třídě mateřské školy Orange Tigers. Obsahem budou témata, jako jsou například používání zákazů ve výchově, plnění přání a představ dětí nebo soutěžení a srovnávání dětí. Více informace naleznete v přiloženém letáčku.

Paní Libuše Jíšová má profesní zkušenost učitelky a ředitelky mateřské školy, lektorky, koučky mezilidských vztahů, ale i životní zkušenosti matky a babičky, což jí umožňuje pohlédnout na problematiku z různých úhlů pohledů.

Budeme rádi, když svůj zájem předem oznámíte na recepci mateřské školy. Rádi se s Vámi setkáme, i když se Vám nepodaří svoji účast předem oznámit.

Věříme, že beseda Vám přinese zajímavé náměty a odpovědi na Vaše otázky.

Těšíme se na společné setkání!

……………………

We are pleased to invite you to the second parent meeting/discussion entitled “How to be a Supportive Parent” on Wednesday November 22nd from 3:30 - 5:30 PM in the kindergarten classroom Orange Tigers. Included in the planned themes of discussion will be, for example, how to pass on knowledge to your child, fulfilling your child’s desires and wishes, and competition and comparison of children. Please find more information in the attached document.

The meeting will be led by Mrs. Libuše Jíšová, who has gained valuable experiences from teaching kindergarten, working as a kindergarten vice principal and principal, lecturing, coaching adults, and being a mother and grandmother.  All of these experiences help her understand the issues around raising a child from diverse perspectives.

We would appreciate it if you could confirm your participation at the KG reception, but you are very welcome to join on the night, even if you do not notify us in advance.

We are looking forward to meeting you!