Beseda žáků 7. ročníků s lektorkami Linky bezpečí o dospívání / Discussion of the 7th grade pupils with Adolescence Safety Teachers

Otázky, co dělat, když se nám někdo líbí a chceme s ním chodit, ale nevíme, jak na to nebo různé problémy, s nimiž se těžko svěřujeme z očí do očí, to všechno dnes probíraly lektorky Linky bezpečí Anička a Táňa s žáky 7. ročníku. Nejen že se děti hodně dozvěděly o otázkách emocionálních, ale také se seznámily s právním pozadím všeho, co souvisí se sexualitou. Každopádně všem jim zůstala v paměti indormace, že na čísle 116 111 se mohou Lince bezpečí svěřit se vším a očekávat adekvátní citlivou odpověď tak, jak to proběhlo v dnešní diskusi.

Today with the 7 th grade pupils, questions about what to do when we have feelings for someone andwant to go with it but we do not know how to deal with it or the various problems that are hard toconfess face to face, were being discussed with Annika and Tanya. Not only did the children learn a lot about emotional issues but they also learned about the legal background of topics related tosexuality.Anyways, they all remembered that they could call the Line of Security at 116 111, tell themeverything and expect an adequate responsive answer, as was the case in today's debate.