22.11. KG: Parent meeting/discussion entitled" How to be a Supportive Parent / Beseda s rodiči: Jak být podporujícím rodičem
23.11. - 25.11. ES: SCHOLA PRAGENSIS School Fair / Veletrh škol SCHOLA PRAGENSIS
27.11. - 30.11. HS: Registration Deadline and Test Date for Best in English Competition / Konec přihlašování a test “Best in English”
30.11. ES: Payment Deadline for London Deposit / Konec plateb zálohy na exkurzi do Londýna
30.11. SCIS: Registration and Payment Deadline for Winter Trips / Konec přihlašování a plateb zimních ozdravných pobytů
2.12. ES: Cambridge Language Exams (FCE) / Cambridgeské jazykové testy (FCE)
4.12. - 8.12. SCIS: Winter Heart Days / Zimní srdíčkové dny
5.12. KG+ES: St. Nicholas at School / Mikulášská nadílka ve škole
6.12. SCIS: Open House (09:00-15:30) / Den otevřených dveří (09:00-15:30)
7.12. SCIS: Open House (09:00-15:00) for Future Parents of 1st Graders / Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků (09:00-15:00)
9.12. ES: TOEFL Primary/Junior Test / Testování TOEFL Primary/Junior
10.12. ES: Human Rights Day / Den lidských práv
11.12. - 15.12. ES: “Connect Five” Competition for Gr 5-12 (Class Round + School Round) / Piškvorky - soutěž pro 5.-12. ročník (třídní a školní kolo)
11.12. KG: Winter Trip Information Meeting for KG Parents / Zimní ozdravný pobyt - Informativní schůzka pro rodiče MŠ
13.12. SCIS: 13.12.KG, ES 1st–4th Grade (15:30–16:00): Christmas Concert / Vánoční koncert
13.12. SCIS: KG, ES 1st Stage (16:00–17:30): Christmas Markets / Vánoční trhy
14.12. ES: SCIS Student Assembly / Shromáždění studentů SCIS
18.12. - 21.12. SCIS: Class Christmas Parties / Třídní vánoční besídky
22.12. SCIS: Principal Day (No School) / Ředitelské volno /Přerušení provozu v MŠ
23.12. - 2.1. SCIS: Christmas Break (No School) / Vánoční prázdniny
31.12. SCIS: Tuition Payment Deadline for the 2nd Semester 2017/2018 / Termín splatnosti školného na 2. pololetí 2017/2018