Ceník - hlídání dětí / Pricelist - babysitting

1) Skupinové hlídání dětí v MŠ a ZŠ Sunny Canadian International School

při cvičení pro dospělé (Bodystyling, Zumba)

100,- Kč/1 hod/ 1 dítě (ve skupině od 3 dětí a více)

160,- Kč/1 hod/ 1-2 děti (při nenaplnění skupiny 3 dětí)

2) Individuální hlídání dětí v MŠ a ZŠ Sunny Canadian International School

např. při třídních schůzkách (kdykoliv během dne od 7.00 do 21.00)

230,- Kč/1 hod/1 dítě

3) Hlídání dětí v rodinách

• Nepravidelné hlídání: 210,- Kč/1 hod/1 dítě

+ 30,- Kč/1 hod /druhé a každé další dítě

+ 30,- Kč/1 hod/anglický jazyk

Požadavek na rodilého mluvčího – cena po domluvě

Pozn.: Minimální doba hlídání 3 hodiny.

Účtujeme příplatek za dopravu do místa hlídání a čas strávený cestováním, ve stejné sazbě jako za hlídání dítěte (210,- Kč). Po 22.00 hod je nutné zajistit dívkám odvoz do místa bydliště, popř. zajistit přespání v rodině.

PLATBA: u paní ekonomky následující den.

• Pravidelné hlídání 180,- Kč/1 hod/1 dítě (min. 1x týdně = 4x za měsíc)

+ 30,- Kč/1 hod /druhé a každé další dítě

+ 30,- Kč/1 hod/anglický jazyk

Požadavek na rodilého mluvčího – cena po domluvě

Pozn.: Podpis smlouvy a zaplacení platby za 1 měsíc předem. (týdenní rozvrh, např.: hlídání 1x týdně, min. 3h, čtyři týdny v jednom měsíci) Účtujeme příplatek za dopravu do místa hlídání a čas strávený cestováním, ve stejné sazbě jako za hlídání dítěte (180,- Kč). Vyzvednutí dítěte ve škole a školce a zajištění odvozu domů po individuální domluvě. Po 22.00 hod je nutné zajistit dívkám odvoz do místa bydliště, popř. zajistit přespání v rodině.

PLATBA: převodem na účet nebo u paní ekonomky předem.

• Paušál za hlídání 24 hodin 2 190,- Kč

Veškeré objednávky hlídání objednávejte do 11 h předchozího dne!!!

-----------------------------

1) Group babysitting of Kindergarten or Elementary school children at SCIS

when adults extra courses run (bodystyling, Zumba)

100,- CZK/1 hour/ 1 child (3 and more children in a group)

160,- CZK/1 hour/ 1-2 children (less than 3 children in a group)

2) Individual babysitting Kindergarten or Elementary school children at SCIS

e.g. parents' meetings (anytime between 7:00a.m. and 9p.m.)

230,- CZK/1 hour/1 child

3) Babysitting at home

  • Non-regular babysitting: 210,- CZK/1 hour/1 child

+ 30,- CZK/1 hour /second child and every other child

+ 30,- CZK/1 hour/English language

Native speaker request - price to be discussed

Note.: Minimal time of babysitting is 3 hours. 

Travel fee is applicable, we charge for the time spent traveling to the place of babysitting, the price is the same as babysitting fee (230 CZK) It is necessary to arrange a lift to the babysitter after 10 p.m. or sleepover at the family. 

FEE is payable the following day at the economist's office. PLATBA: u paní ekonomky následující den.

Regular babysitting:  180,- CZK/1 hour/1 child (min. 1x weekly = 4x monthly)

+ 30,- CZK/1 hour /second child and every other child

+ 30,- CZK/1 hour/English language

Native speaker request - price to be discussed

Note.: Contract must be signed and the first month has to be paid in advance. (weekly schedule - 1x weekly, 3 hours, etc.) Travel time and travel fee is charged by hour price at the same price as minding hours (180CZK). Collecting children from school or driving children can be discussed individually. It is necessary to arrange a lift to the babysitter after 10 p.m. or sleepover at the family. 

 FEE is payable by bank transfer or at the economist office prior of the event. 

24 hour babysitting is charged by  2 190,- CZK

All bookings must be done by 11 a.m. the previous day.