Úplata za předškolní vzdělávání 2013/2014

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2013/2014 pro český program MŠ je stanovena na 1 500 Kč  měsíčně.
Zálohy na stravné se pro příští školní rok nemění:  záloha na obědy a svačinky je stanovena na 4 400 Kč za semestr.