Charitativní akce - možnost zakoupení adventního kalendáře Dejme dětem šanci na recepcích školy a školky / Charity event - the opportunity to purchase an advent calendar LET’S GIVE CHILDREN A CHANCE on KG and ES receptions

Jak již víte, Sunny Canadian International School již několik let podporuje projekty společnosti Dejme dětem šanci, která poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména v posledních letech pobytu dětí v dětském domově, při jeho opouštění a v začátcích jejich samostatného života. Proto v následujících dnech budete mít možnost zakoupit pro své děti na našich recepcích jejich krásný adventní kalendář, který je vyroben z pravé belgické čokolády. Jeho cena je 85 Kč. Doufáme, že bude tato velmi kvalitní čokoláda dětem moc chutnat a zároveň tak podpoříme skvělé charitativní projekty.

As you know, Sunny Canadian International School has been co-operating for already a few years with a charity organization Let´s give children a chance. They  provide comprehensive help for children and young people from children’s homes, especially in the last years of their stay in a children’s home, during the period of their leaving and at the start of their individual lives. Therefore in the next days you will have a chance to buy at our receptions an Advent Calendar of this ofganization made from real Belgium chocolate.  It´s price is 85 Kč. We believe that children will like the top quality  chocolate and simultaneously we will contribute to excellent charity projects.


Dejme dětem šanci

dds