Charitativní bazárek podpořil dětský domov Strančice / Charity Bazaar supported the Orphanage Strancice

Sunny Canadian podpořila dětský domov Strančice finančním darem ve výši 5 000 korun a věcnými dary od rodičů a dětí / Sunny Canadian supported the Orphanage Strancice.

Děkujeme za Vaši podporu / Thank you all for your kind support!

Fotografie z návštěvy dětského domova zástupci školy a dětmi ze třídy Red Eagles (15. 11. 2013) / Photos from a gifts hand-over visit by the school representatives and the Red Eagles students (15. 11. 2013):

strancice dětský domov dětský domov dětský domov dětský domov dětský domov
poděkování
 bazárek