Diagnosticko-poradenský den v SCIS/Diagnostic-Counseling Day in SCIS (11. 11. 2017)

Sunny Canadian International School pravidelně spolupracuje s Centrem nadání a s jeho ředitelem panem Václavem Fořtíkem, proto se v sobotu 11. listopadu v prostorách školy uskutečnil Diagnosticko-poradenského den, kdy byli testováni děti i žáci různého věku. Centrum nadání mělo k dispozici testy intelektu, rozumových schopností i testy pro volbu povolání, dále program  nabídl k dispozici i oblíbené deskové hry. Většina registrovaných dětí a žáků si vybrala individuální testování. 

Děkujeme všem rodičům, dětem a žákům za účast a blahopřejeme ke skvělým výsledkům. V druhém pololetí 2017/2018 se určitě můžete těšit na zopakování diagnosticko-poradenského dne.

Sunny Canadian International School regularly cooperates with the Centre for Giftedness and with director Mr. Vaclav Fortik November 11th 2017 on the premises of the school took place the Diagnostic Day. Students of different age were intellectually diagnosed and tested. Students and their parents could choose between intelligence tests, career tests and enjoy number of board games. Primarily individual testing was chosen between participating students.

Thank you all for participation and congratulation on the excellent results! We are looking forward 


to the next Diagnostic Day in SCIS in the second semester 2017/2018.