Dnešní den patří Halině Pawlowské, které tímto moc děkujeme za skvělou besedu. / Today was all about the writer Halina Pawlowská. We are very happy that she came! (30.3.2016) (kopie)

Book Week je v plném proudu. Dnešní den patří Halině Pawlowské, které tímto moc děkujeme za skvělou besedu. Děti zajímalo především, jak se stala spisovatelkou, kolik času tráví denně psaním a jestli se příběhy o kterých píše opravdu staly. Po besedě následovala autogramiáda, kde se stála dlouhá fronta a knížky šly na dračku.

Book Week is up and running. Today was all about the writer Halina Pawlowská. We are very happy that she came! It was such a great discussion. The children were primarily interested in how she became a writer, how much time she spends writing daily and if her stories really happened. After the discussion there was an autograph session where there was a long queue and the books went like hot cakes.1vše