Dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku Gymnázia SCIS

Přijímáme studenty do budoucího prvního ročníku Gymnázia SCIS. První termín dodatečného přijímacího řízení se bude konat 29. května v 8:30 na adrese školy Straková 522, 252 42 Jesenice, Osnice. Přihlášky k 1. termínu dodatečného přijímacího řízení podávejte do 23. května 2017. Proces přijímání bude probíhat do naplnění kapacity 1. ročníku. Termín pro dodatečnou přijímací zkoušku po 29. květnu je možné sjednat i individuálně. Kritéria přijetí naleznete zde.

We are accepting students for the first year of SCIS High School. The first term of the additional procedure for admission will be held on May 29 at 8:30am, at the address Strakova 522, 252 42 Jesenice, Osnice. You must submit the application for the first admission procedure by May 23, 2017. The admission process will be open until the first year's capacity is reached. The deadline for an additional admission exam after May 29 may also be negotiated individually. You can find the acceptance criteria here.