Informace k zápisu dětí do 1. třídy / Gr 1 Enrollment 2016 information

Vážení a milí rodiče budoucích prvňáčků,

rádi bychom Vás informovali o Zápisu 2016, který proběhne v lednu 2016.

V příloze naleznete:

 • Přihlášku k zápisu
 • Pozvánku na první informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční dne 11. 11. 2015 (16:00-17:00)
 • Info k Zápisu 2016

Zápis 2016 se bude konat ve dvou termínech:

 • V neděli  17. ledna 2016 od 10:00 do 16:00 hodin, a
 • v pondělí 18. ledna 2016 od 13:30 do 16:00 hodin.

Žádáme Vás o:

 • vyplnění přihlášky Zápis 2016, pokud jste tak již neučinili, a o její předání do recepce ZŠ nebo zaslání emailem na adresu:  zs1@sunnycanadian.cz, nebo ocknechtova@sunnycanadian.cz,   
 • uvedení termínu zápisu (17/01/16, nebo 18/01/16) na přihlášku Zápis 2016 nebo mailem na výše uvedené email adresy. Budeme se snažit Vám vyhovět. V opačném případě prosíme o respekt z Vaší strany a dodržení námi uvedeného termínu.

Během prosince 2015 bude Vaše dítě písemnou formou pozváno k Zápisu 2016, kde bude uveden:

 • termín zápisu (17/01/16, nebo 18/01/16),
 • konkrétního času zápisu (10:00 do 16:00, nebo 13:30 do 16:00) a
 • registrační číslo Vašeho dítěte.

Děkujeme mnohokrát za dodržení termínu, konkrétního času a za vzájemnou spolupráci.

Akce školy, na které jste srdečně zváni:

02. 11.-18. 12. 2015  Testování školní zralosti (anglický program MŠ)

01. 12.-18. 12. 2015  Testování školní zralosti (český program MŠ)

    Přihlášky u školní psycholožky Mgr. Terezy Slunečkové

    Tel.: +420 734 847 768

    E-mail: psychologist@sunnycanadian.cz

12. 11. 2015   Den otevřených dveří   09:00-16:30

02. 12. 2015  Den otevřených dveří   09:00-16:30

    

09.-10. 12. 2015  Vánoční trhy 

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Zina Pacak

Zástupce 1. st. / Vice-Principal 1 Stage

Tř. uč. 5. A   / Class Teacher 5 A

M:  739 013  629

Dear Parents of the future 1st graders,

we would like to inform you about the Gr 1 Enrollment 2016, which will take place in January 2016.

In the attachment you will find:

 • Application for registration Enrollment 2016
 • Invitation to the informative meeting of parents of future first-graders, which will be held on November 11, 2015 (16: 00-17: 00)
 • Info Enrollment 2016

The Enrollment 2016 will be held on two dates:

 • On Sunday, January 17, 2016   10:00-16:00
 • on Monday, January 18, 2016   13:30-16:00

We kindly ask for:

 • filling in the application form Enrollment 2016 (if you have not already done so), and bring its to the EL Reception or sending via e-mail to the following address: zs1@sunnycanadian.cz, or ocknechtova@sunnycanadian.cz,  
 • indication of registration date (01/17/16 or 01/18/16) you prefer on the application Enrollment 2016  or by mail at the above email addresses. We will try to accommodate you. Otherwise, please respect our time and the date.

During December 2015, your child  will be invited in writing to the Enrollment 2016, and stating:

 • the date of the Enrollment 2016  (01/17/16 or 01/18/16),
 • the specific time of the Enrollment 2016  (09:00-17:00, or 13:30-17:00) and
 • the registration number of your child.

Thank you for the respect of the specific date, time and our cooperation.

Events schools to which you are cordially invited:

22. 10. 2015   Halloween Celebration School   17: 00-19: 00

02. 11.-18. 12. 2015  School Readiness Programe (English Programme KG)

01. 12.-18. 12. 2015  School Readiness Programe (Czech Programme KG)

    Registration Forms Mgr. Tereza Slunečková

    Tel.: +420 734 847 768

    E-mail: psychologist@sunnycanadian.cz

09.-10. 12. 2015  Cristmas Markets

Thank you and we look forward to your visit.

Sincerely,

Mgr. Zina Pacak

Zástupce 1. st. / Vice-Principal 1 Stage

Tř. uč. 5. A   / Class Teacher 5 A

M:  739 013  629