Informace o logopedickém programu v SCIS / Information about Speech Therapy in SCIS

Logopedický program byl v tomto školním roce zahájen v říjnu 2016 a ukončen na konci května 2017. Postupně bylo přijato 21 dětí, z toho 16 dětí odcházelo se správnou výslovností. Zbývající děti budou mít přednost při přijímání do logopedického programu v příštím školním roce. Chtěla bych poděkovat za spolupráci rodičům, kteří poctivě s dětmi cvičili a pravidelně dojížděli na konzultace. A také pedagogům za vstřícný přístup a pochopení při organizaci terapií.

Logopedický program pro příští školní rok bude zahájen depistáží dne 11.9.2017. Na depistáž se budete moci přihlásit od začátku školního roku, podrobnosti budou upřesněny. Samotné terapie se rozběhnou opět od října. Případné dotazy ráda zodpovím na tel. 723 837 885 nebo mailem – artepnovo@seznam.cz.

Všem přeji krásné léto a budu se na vás těšit opět na podzim.

Petra Novotná – logopedka

The speech therapy program in SCIS was opened from October 2016 until the end of May 2017. 21 children in total went through this program and 16 of them successfully finished it with corrected pronunciation. Those who will need more of practice will be preferentially accepted in the new school year. I would like to express a thank you to all parents for their cooperation and for their effort (regular and honest work on correcting the pronunciation of their children and regular visit of our consultation hours). I would like also to say thank you to teachers for their collaboration and professional approach.

The next school year the speech therapy in SCIS will be opened by speech screening on September 11th, 2017. Right from the beginning of the school year you will have an opportunity to register, more details will be specified in time. The therapies will start in October 2017. In case of any further questions you can contact me on the phone no. 723 837 885 or by email - artepnovo@seznam.cz.

I wish you pleasure Summer and I am looking forward to seeing you again in Fall

Petra Novotná – Speech Therapist