Inner Peace Day (3.10.2017)

Sunny Canadian School dnes opět přivítala významnou návštěvu. Studenty navštívil mezinárodní tým projektu Inner Peace Day. Cílem toho významného projektu je probouzet u mladé genarace touhu po světě bez konfliktů. Tým navštíví v České republice hned několik škol a my jsme velice rádi, že Sunny Canadian je jednou z nich. Tým představil v jednotlivých třídách vize projektu, společně si povídali o stresových situacích a seznámili se se základy vnitřní meditace. Studenti se tak pod vedením profesionálů věnovali meditaci a nalézání vnitřního klidu. 

Today SCIS proudly welcomed the Inner Peace Project international team. The Inner Peace Project is aimed at awakening the desire in our younger generations for a world without conflict. The idea behind it was to establish a day in schools dedicated to World Peace, where students could first experience inner peace for themselves through meditation. The Inner Peace Project team will visit several schools in the Czech Republic and we are delighted that Sunny Canadian is one of them. The members of the team presented their project, talked with children about stressful situations, and familiarized the students with the basics of inner meditation. Our students enjoyed meditating and finding inner peace under the guidance of professionals.