Jak vést děti k samostatnosti / How to encourage independency in young children - Meeting with parents on Wednesday October 11th at 3:30 PM

Milí rodiče,

V aktuálním čísle Newsletter září-říjen 2017 jsme Vás informovali o odstartování projektu s názvem „Kvalitní vzdělávání v Sunny Canadian MŠ“, jeho obsahu a realizaci.  Jednou z aktivit projektu je organizování setkávání mezi rodiči a externími odborníky, která poskytnou rodičům prostor a informace pro rozmyšlení všech faktorů spojených s výchovou a vzdělávání dětí v rodině a mateřské škole vedoucích k úspěšnému přestupu dítěte na základní školu.

Tímto bychom Vás rádi pozvali na první setkání s názvem „Jak vést děti k samostatnosti“, které se uskuteční ve středu 11. října 2017 od 15.30 -17.30 hodin v prostorách mateřské školy. Obsahem budou témata zabývající se možnými styly ve výchově dětí nebo způsoby podpory dítěte vedoucích k hledání řešení. Více informace naleznete v přiloženém letáčku.

Besedu povede paní Libuše Jíšová, která má profesní zkušenost učitelky a ředitelky mateřské školy, lektorky, koučky mezilidských vztahů, ale i životní zkušenosti matky a babičky, což jí umožňuje pohlédnout na problematiku z různých úhlů pohledů.

Budeme rádi, když svůj zájem předem oznámíte na recepci mateřské školy. Rádi se s Vámi setkáme, i když se Vám nepodaří svoji účast předem oznámit.

Věříme, že beseda Vám přinese zajímavé náměty a odpovědi na Vaše otázky.

Těšíme se na společné setkání!

……………………

Dear Parents,

In the current issue of Newsletter September-October 2017 we informed you about starting off our kindergarten project “High Quality of Education in Sunny Canadian KG”, its content and realization. One of the planned activity is organising meetings between kindergarten parents and external experts. The aims of these meetings are to provide parents information to reflect on all factors related to the upbringing and education of young children in the family and kindergarten, leading to a successful transition into primary school.

We are very proud to invite you to this first meeting entitled “High Quality of Education in Sunny Canadian KG” which is happening on Wednesday October 11th from 3:30 till 5:30 PM in the kindergarten premises. Between the planned themes of discussions, there will be, for example, three possible styles in bringing up children or how to encourage children to look for their own and original solutions. Please find more information in the attached document.

The meeting will be led by Mrs. Libuše Jíšová, who has a rich experience from teaching kindergarten, working as a kindergarten vice principal and principal, lecturing, coaching adults, and being a mum and grandma. All these experiences help her to understand the issues around raising a child from diverse perspectives.

We would appreciate it if you could inform us of your participation at the KG reception, but you are very welcome to join on the night, even if you do not notify us in advance.

We are looking forward to meeting you!

říjen
říjen