Jarní srdíčkové dny / Spring Heart Days (17.3.-28.3.2014)

Občanské sdružení Život dětem děkuje všem žákyním, žákům, rodičům a učitelům Sunny Canadian International School za účast v jarních Srdíčkových dnech 2014 a finanční částku 3 606 Kč získanou prodejem předmětů s logem o.s. Život dětem! Další srdíčkové dny se uskuteční v příštím školním roce.

Děkujeme!

Certifikát / Certificate

Foundation Life for Children thanks to all students, their parents and to Sunny Canadian teachers for participating in Spring Heart days 2014 and financial support 3 606 Kč obtained from sale of magnets with logo of the foundation. Next Heart days will be organized in the next school year.

Thank you!