Knížky na Vánoce/Books for Christmas


Vynikající česká spisovatelka Ivona Březinová nám ve škole nechala nabídku svých knih.

Vybírat a objednávat z jejích vystavených knížek můžete již nyní v knihovně.

Máte možnost požádat paní spisovatelku o osobní věnování do knížky.

Blíží se Vánoční trhy a od 13.12. do 14. 12. 2017 budou zmiňované knížky

na stánku na Vánočních trzích (13.12. to 15.12. 2017) společně s anglickými knihami nakladatelství Usborne.

Přijďte si vybrat!

Přejeme Vám krásné čtení nejen na Vánoce.

 

The Excellent Czech writer Ivona Březinová gave us the offer of her books in our school.

You can select and order books from the books we have already exposed in the library.

You also have the opportunity to ask the writer for a personal dedication into the book.

 Christmas markets are approaching and from 13.12. to 14.12. 2017 the Czech books mentioned along

will be on Christmas Market (13.12. to 15.12. 2017) stands along with English books by Usborne Publishing House.

 Come and choose!

We wish you beautiful reading not only for Christmas. 

kniha