Koncert pátých ročníků až gymnázia - fotografie / Concert by Grade 5 up to 4G2 - photos (20.6. 2017)


Prázdniny se nezadržitelně blíží a konec  roku již tradičně patří nejen školní akademii, ale také koncertu žáků 5. tříd až gymnázia pod vedením jejich učitele hudební výchovy Lukáše Boha. A letos opět zazněly slavné písně jak v češtině tak v angličtině.  V sále vládla příjemná nálada, třídy se povzbuzovaly navzájem a solisté si užili i trošku trémy. Tyto koncerty vždy krásně stmelí  třídní kolektivy, děti se učí fungovat jako parta, nestydět se a vyzkoušet si prkna, co znamenají svět. Všechny třídy byly báječné a náš potlesk jim rozhodně patřil.

Panu učiteli Bohovi moc děkujeme za celoroční vynikající práci s dětmi a v neposlední řadě děkujeme  všem, kteří přišli své děti podpořit. 

Grades 5 to 4G2 performed a concert as part of a end-of-school-year celebration. Their music teacher,  Lukáš Boho, spent hours practicing with them. Each class cheered on the other, and there was a great mood in the hall, even though some felt butterflies in their stomachs. It was truly a collaborative and collective effort but all classes, and they worked hard to give an impressive and wonderful show. Special thanks to Mr. Boho for his excellent guidance during the year and up to this show. And of course, another round of applause for our student performers!