Kooperace a konkurenceschopnost (KOKOS)

 ESF logolink

Přátelé angažovaného učení, občanské sdružení (PAU, o.s.) v partnerské spolupráci jedenácti škol Středočeského kraje, získalo finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT na realizaci projektu č. CZ.1.07/1.3.04/02.0014 Kooperace a konkurenceschopnost (zkrácený název Kokos) pro podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středočeských škol, prvořadě v 11 partnerských školách: ZŠ Štěchovice, ZŠ Jílové u Prahy, ZŠ a MŠ Jílové u Prahy, ZŠ Davle, ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, MŠ a ZŠ Sunny Canadian s.r.o., ZŠ Krhanice, ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovice, ZŠ Kostelec u Křížků, ZŠ a MŠ Dolní Břežany a ZŠ Hradištko.

Projekt byl programován na 34 měsíců. Smluvním startem 1. září 2009 byla odstartována úvodní etapa a vlastní aktivity realizovaly uvedené školy od 1. února 2010. Celý projekt trval do konce června 2012.

Cíli projektu bylo prohlubování pedagogických kompetencí, praktické vyzkoušení nových metod výuky, hledání vhodných forem interaktivity ve vyučování s pochopitelným stálým rozšiřováním a využíváním informačních a komunikačních technologií. Školy mají přirozenou potřebu po úvodních letech (od školního roku 2007/08) zavádění svých školních vzdělávacích programů tyto materiály inovovat a náležitě implementovat do své činnosti. Odtud plyne i nutné zefektivnění školního procesu.

Klíčové aktivity:

1.  Analýza konkrétních vzdělávacích potřeb pracovníků škol

2.  Vytváření Programu inovačních strategií učení pro implementaci ŠVP

3.  Ověření Programu inovačních strategií učení pro implementaci ŠVP

4.  Výjezdní dvoudenní školení pro sborovny škol

5.  otevřené workshopy pro učitele ZŠ Středočeského kraje

6.  Školení zástupců partnerů – management podpory implementace ŠVP

7.  Modernizace textu vytvořených ŠVP škol

8.  Průběžná evaluace

Do června 2010 se uskutečnily ve všech partnerských školách cílené semináře pro pedagogické sbory. Realizována byla též setkání napříč sborovnami, tedy setkání příslušných odborných skupin, tj. učitelé českého jazyka, učitelé matematiky, učitelé cizích jazyků, učitelé zeměpisu a vlastivědy, učitelé dějepisu a občanské výchovy, učitelé fyziky a přírodovědy, učitelé přírodovědy, přírodopisu a chemie, učitelé z malotřídních škol. 

Mezi klíčové aktivity projektu Kokos patřily i školení managementu partnerských škol, jehož cílem byl profesionální a lidský rozvoj.

Na jaře 2010 proběhly 2 semináře napříč partnerskými školami. První na téma Současné školství a zkušenosti ze zahraničí se školitelem Prof. Karlem Rýdlem. Druhý s tématem Naučte se užívat si učení spolu s dětmi s přednášejícími Mgr. Karlem Derflem a Mgr. Jaromírem Slámou.

Pedagogové škol se účastnili 3 ukázkových dvouhodin ve 3 partnerských školách (ZŠ a MŠ Jílové, MŠ a ZŠ Sunny Canadian a ZŠ Krhanice).

Projekt Kokos nabídl dva otevřené workshopy pro učitele ZŠ celého Středočeského kraje. První byl uskutečněn v lednu 2011 v ZŠ Jílové u Prahy. O rok později se uskutečnil druhý v ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice. Text článku, který byl uveřejněn v tisku (Náš region) si můžete přečíst zde Učitelé prázdniny neměli.doc

V srpnovém přípravném týdnu 2010 vyjely jednotlivé pedagogické sbory na dvoudenní letní školení. Prázdninovou školu si zopakovali obdobně i o rok později v srpnu 2011. Sunny Canadian School uskutečnila svůj výjezd v listopadu 2011.

Výsledkem projektu je 11 zmodernizovaných školních vzdělávacích programů partnerských škol. Cíle bylo dosaženo v červnu 2012.

Řídící výbor projektu Kokos

http://pau.cz/projekty/kooperace-a-konkurenceschopnost/cs/