Kritéria dodatečného přijímacího řízení do 1. ročníku květen-červen 2017

Ředitelka Gymnázia Sunny Canadian International School vyhlašuje dodatečné termíny přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého všeobecného gymnázia

 Jednotná kritéria pro dodatečné termíny přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia:

79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné studium denní

Součástí přijímacího řízení je:

  •        přihláška na střední školu s uvedeným prospěchem uchazeče za 8. a 9. ročník;

  •        zjištění stávající úrovně anglického jazyka testem Cambridge Secondary 1 Progression Test (tento test dělá žák na SCIS povinně pouze jednou, pokud již test dělal nebo předloží certifikát v níže uvedené úrovni, nemusí již test dělat);

  •        uchazeč může předložit diplomy dokládající úspěšné umístění v soutěžích nebo srovnávacích testech

  •        pohovor s ředitelkou školy a/nebo se zástupkyní ředitele a školním psychologem, kde na základě posouzení předložených dokumentů a výsledku testu bude posouzeno, zda je žák schopen studovat na této škole podle českého a cambridgeského kurikula. 

Termín dodatečné přijímací zkoušky může být sjednán individuálně po domluvě se zástupkyní pro gymnázium. Proces přijímání nových studentů bude pokračovat do naplnění kapacity 25 studentů v ročníku.

Kontaktní osoba: PaedDr. Jana Zbirovská, zástupce ředitele pro Gymnázium SCIS,

  mail: gymnazium@sunnycanadian.cz,  tel.: 734570671 

Ing. Jitka Stiles,

ředitelka Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouška nahrazující přijímací test z anglického jazyka na Gymnázium SCIS.

B2

B2 Státní jazyková zkouška základní

C1

C1 Státní jazyková zkouška všeobecná

C2

C2 Státní jazyková zkouška speciální

B2

B2 Cambridge English: First for Schools, také známý jako First Certificate in English for Schools (FCE for Schools)

B2

B2 Cambridge English: First, také známý jako First Certificate in English (FCE)

B2

Cambridge English: Business Vantage, také známý jako Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

B2

Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179

C1

Cambridge English: Advanced, také známý jako Certificate in Advanced English (CAE)

C1

Cambridge English: Business Higher, také známý jako Business English Certificate Higher (BEC Higher)

C1

Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 180 až 199

C2

Cambridge English: Proficiency, také známý jako Certificate of Proficiency in English (CPE)

C2

Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 200 až 210

C2

IELTS Academic stupeň 8,5+

C1

IELTS Academic stupeň 7–8

B2

IELTS Academic stupeň 5,5–6,5

C2

IELTS General Training stupeň 8,5+

C1

IELTS General Training stupeň 7–8

B2

IELTS General Training stupeň 5,5–6,5

B2, C1, C2

ELSA – English Language Skills Assessment

B2, C1, C2

JETSET ESOL International Qualifications

B2

EFB – English for Business (Level 1, 2, 3)

C1, C2

EFB – English for Business (Level 4)

B2–C1

telc English B2–C1 University (duální zkouška)

B2–C1

telc English B2–C1 Business (duální zkouška)

B2

telc English B2

B2

telc English B2 Business

B2

telc English B2 Technical

C1

telc English C1

C2

telc English C2

B2

TOEIC® Listening and Reading Test: 785–940 (B2)

TOEIC® Speaking and Writing Test: 310–350 (B2)

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

B2

TOEFL iBT®: 72–94 (B2)

B2

TOEFL iTP® Level 1: 543–626 (B2)

B2

TOEFL Junior® Standard: 850–900 (B2)

B2

TOEFL Junior® Comprehensive: 341–352 (B2)

Listening Comprehension: 157–160 (B2)

Reading Comprehension: 157–160 (B2)

Speaking: 14–16 (B2)

Writing: 13–16 (B2)

C1

TOEIC® Listening and Reading Test: 945–990 (C1)

TOEIC® Speaking and Writing Test: 360–400 (C1)

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

C1

TOEFL iBT®: 95–120 (C1 a vyšší)

C1

TOEFL iTP® Level 1: 627–677 (C1)

B2

Pearson Tests of English General (Level 3)

C1

Pearson Tests of English General (Level 4)

C2

Pearson Tests of English General (Level 5)

B2-C2

City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Achiever (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty) (zkoušky složené v České republice)

B2

LanguageCert IESOL – Communicator B2

LanguageCert ISESOL – Communicator B2

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

C1

LanguageCert IESOL – Expert C1

LanguageCert ISESOL – Expert C1

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

C2

LanguageCert IESOL – Mastery C2

LanguageCert ISESOL – Mastery C2

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikát)

C1

Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3