Kurz přežití pro 1. stupeň v indiánském duchu / Survival for Stage 1 in the Indian spirit

final