Letní tábor „Čtyři elementy v umění a hudbě“ / Summer Camp "Four elements in art and music"

Letní česko - anglický tábor „Čtyři elementy v umění a hudbě“ 10. - 14. 7. 2017 
Summer czech - english camp "Four elements in art and music" 10. - 14.7.2017

1. den / 1. day - Průhonický park 

Summer camp  Summer camp  Summer camp  Summer camp  Summer camp  Summer camp  
park park park park park

2. den "Oheň" / 2. day  "Fire "

Summer camp  Summer camp  Summer camp  Summer camp  summer summer summer summer summer summer summer

3.den "Voda" / 3. day "Water"

summer summer summer water water water zeme zeme zeme zeme zeme zeme

4. den "Země"/ 4. day "Earth"

zeme zeme zeme zeme zeme zeme zeme zeme vítr  vítr  vítr  vítr

5.den "Vítr" / 5. day "Wind"

vítr  vítr   windy windy windy 
 windy windy