Máme nejlepší učitelku angličtiny / We have the Best English Teacher

V úterý 26. 3. se žáci 5. třídy společně s vedením školy zúčastnili slavnostního předávání ceny Nejlepší učitel angličtiny, které je již 12 let podporované nadací Prague Post Endowment. Předávání se konalo v Americkém centru v Praze. Jak již víte, naše Vedoucí anglických studií a anglická třídní učitelka 5. třídy Mgr. Kate Powers tuto cenu vyhrála. Této společenské akce se mimo jiné zúčastnili představitelé Amerického velvyslanectví v Praze, zástupci týdenníku Prague Post, bývalý ministr školství Ondřej Liška a další. Naši žáci se postarali o kulturní zpestření tím, že se podělili o svoji znalost angličtiny formou zábavného kvízu a poté při hře na kytaru společně zazpívali školní hymnu Sunny Canadian Int. School. GRATULUJEME MGR. KATE POWERS! 
Kate - best English Teacher Kate - best English Teacher Kate - best English Teacher kate
On Tuesday the 26th of March the Gr 5 students together with the school management attended a ceremony for the Best English Teacher award, which has been supported by the Prague Post Endowment fund for the last 12 years. The ceremony took place at the American Center in Prague. As you already know, our Head of English Studies and English Homeroom teacher of Gr 5, Mgr. Kate Powers, won this award. This social event was also attended by representatives of the American Embassy in Prague, representatives of the weekly Prague Post newspaper and its foundation, former Minister of Education Ondrej Liska and many others. Our students enriched this event by sharing their knowledge of English through a fun quiz and then singing the school anthem of Sunny Canadian Int. School. CONGRATULATIONS TO MRS. KATE POWERS!

The article in The Prague Post