Most do celého světa / A bridge to the World

Ve škole Sunny Canadian International School působí tým pedagogů a výchovných pracovníků, kteří si jsou vědomi toho, že pro rodiče je důležitá nejen kvalita výuky, ale také vstřícná atmosféra, v níž bude jejich dítě další léta vyrůstat. Školní vzdělávací program, který ve škole vznikl, se proto nazývá symbolicky Most do celého světa. Jeho tvůrci si také stanovili cíl vést žáky k uvědomování si sounáležitosti s lidmi, ke vzájemné spolupráci a pomoci potřebným.

Team of professional staff of Sunny Canadian International School supports your children, but teachers also understand that parents want not only the highest quality of education for their children, but also great welcoming atmosphere where the children can develop their skills and grow up. School Educational Programme is called A bridge to the World and it is a way to raise children being aware of society, their cooperation and supporting each other.