Nabídka kroužků MŠ a ZŠ - 2. pololetí roku 2016 - 2017 / Extra Courses for KG and ES for the second semester of the year 2016 - 2017


Nabídka kroužků pro MŠ - 2. pololetí / Extra Courses for KG - 2nd semester

Nabídka kroužků pro ES 2. pololetí / Extra Courses for ES - 2nd semester

Nabídka výuky jazyků pro ES a HS - 2. pololetí / Extra languages for ES and HS - 2nd semester