Nahlašování nepřítomnosti dětí a odhlašování obědů

Milí rodiče,

Nepřítomnost dítěte (i plánovanou) hlaste prosíme co nejdříve:

v Anglickém programu:

Nepřítomnost dítěte rodiče ohlásí, pokud možno předem e-mailem na adresu učitelky do třídy a do kopie také na ms@sunnycanadian.cz, nebo stávající den do 8:00 hod. pomocí SMS na telefonní č. 734 503 885. O dlouhodobé nepřítomnosti písemně informují rodiče školu předem. Rodiče odhlašují svačiny a obědy v době nepřítomnosti dítěte na www.strava.cz (viz příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravování Anglický program).

Zákonný zástupce dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, je povinen omluvit nepřítomnost dítěte, pokud možno předem e-mailem na adresu učitelky do třídy a v kopii na ms@sunnycanadian.cz, nebo stávající den do 8:00 hodin pomocí SMS na telefonní č. 734 466 583 a e-mailem na adresu učitelky do třídy a v kopii na ms@sunnycanadian.cz. Uvolnění na delší dobu (5 a více školních dnů) poskytne ředitel školy na základě písemné žádosti. Písemnou žádost o toto uvolnění podávají rodiče na předepsaném formuláři („Žádost o uvolnění dítěte z povinné předškolní docházky -  zde) nejméně 2 týdny předem. Rodiče odhlašují svačiny a obědy v době nepřítomnosti dítěte na www.strava.cz (viz příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravování Anglický program

v Českém programu:

Nepřítomnost dítěte rodiče ohlásí, pokud možno předem e-mailem na adresu učitelky do třídy a v kopii na ms@sunnycanadian.cz nebo stávající den do 8:00hod. pomocí SMS na telefonní č. 732 559 809. O dlouhodobé nepřítomnosti písemně informují rodiče školu předem. Rodiče odhlašují svačiny a obědy v době nepřítomnosti dítěte na www.strava.cz (viz příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravování Český program).

Zákonný zástupce dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, je povinen omluvit nepřítomnost dítěte, pokud možno předem e-mailem na adresu učitelky do třídy a v kopii na ms@sunnycanadian.cz, nebo stávající den do 8:00 hodin pomocí SMS na telefonní č. 732 559 809 a e-mailem na adresu učitelky do třídy a v kopii na ms@sunnycanadian.cz. Uvolnění na delší dobu (5 a více dnů) poskytne ředitel školy na základě písemné žádosti. Písemnou žádost o toto uvolnění podávají rodiče na předepsaném formuláři nejméně 2 týdny předem. Rodiče odhlašují svačiny a obědy v době nepřítomnosti dítěte na www.strava.cz (viz příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravování Český program).

Jídlo pro dobu nepřítomnosti Vašeho dítěte ve školce je třeba odhlásit zvlášť

  • www.strava. cz - do 14 hodin předešlého dne

Děkujeme Vám za spolupráci.

Váš tým školky Sunny Canadian International School

 -----------

Dear Parents,

Please kindly report any absence of your child as soon as possible via:

English  programme:

If possible, parents excuse their child´s absence in advance via e-mail to class teachers and to ms@sunnycanadian.cz in a copy or via a text message to the phone no. 734 503 885 until 8 A.M., if the absence happens on a current day. Parents need to inform in a written from about their child´s long-term absence in advance.  Parents are responsible for unsubscribing their child´s snacks and lunches on www.strava.cz (Please see the Annex no. 1 to the Contract “Smlouva o zajištění stravování”).

Parents of students, who are completing compulsory Pre-school Education, are obliged to excuse their child´s absence in advance via e-mail to class teachers and to ms@sunnycanadian.cz in a copy.  If the absence happens on a current day, via a text message to the phone no. 734 503 885 until 8 A.M.and by e-mail to class teachers and to ms@sunnycanadian.cz in a copy. Long-term absence (longer than 5 school days) will be approved by Kindergarten Principal on a base of a written request “Student Absence Request Form” - here) submitted at least 2 weeks in advance. Parents are responsible for unsubscribing their child´s snacks and lunches on www.strava.cz (Please see the Annex no. 1 to the Contract “Smlouva o zajištění stravování”).


Czech programme:

•   personally or via email to class teachers

•   SMS sent to the school CzP phone no: 732 559 809
 

Also please note, that school meals for the period of your child‘s absence have to be cancelled  separately:

•   online: www.strava.cz by 2:00 p.m. of the previous working day

•  in case of emergency only (morning sickness) by  e-mail message sent  until 7:00 am to our school kitchen email kuchyn@sunnycanadian.cz

Thank you for your kind co-operation in this matter.

Your SCIS Kindergarten Team