Naše škola se zapojila do projektu s názvem ICT nás baví / SCIS involved in project "ICT is fun"

SCIS se zapojila do projektu s názvem ICT nás baví, v rámci kterého budou naši pedagogové proškolováni v práci s počítačovými programy a dostanou k dispozici tablety pro využití ve výuce.

Více informací o projektu najdete zde: www.kvalitaskoly.cz/ICT

SCIS involved in project "ICT is fun" , within which our teachers will be trained in working with computer programs and get a tablet to use in their teaching.

More information: www.kvalitaskoly.cz/ICT