Listopady 1939,1989

Dne 13. ledna 2015 jsme se vypravili po stopách listopadových událostí let 1939 a 1989. Žáci 8., 9. třídy a gymnázia, kteří se neúčastnili lyžařského výcviku, se sešli na Národní třídě, kde si poslechli vyprávění o studentských demonstracích z let 1939 a 1989. Z Národní třídy jsme dohlédli až k Národnímu divadlu a v duchu jsme si představili bezmoc studentů, kteří zde 17. 11. 1989 byli v naprostém obklíčení sborů národní bezpečnosti. Některé úzké uličky jsme si prohlédli a na chvíli se zastavili u zajímavého kostelu sv. Martina ve zdi. Pomalu jsme dorazili do spodní části Václavského náměstí, kde jsme se dozvěděli zajímavosti ohledně budování Nového města Pražského.

Další zastávkou pro nás byla budova Karolina. Po krátkých informacích o tomto místě jsme navštívili výstavu "Listopady" a díky interaktivním exponátům mohli žáci rychle vyplnit úkoly v pracovních listech. Po hodině strávené v Karolinu jsme si dali krátký čas na oběd, po kterém jsme se sešli na Staroměstském náměstí. Zde jsme se postupně zastavili na Pražském poledníku, místě popravy 27 českých pánů po Bílé hoře a pochopitelně také před Orlojem.

Následovala poslední zastávka - výstava "Czech press foto", kde jsme necelé dvě hodiny prohlíželi nejlepší české fotografie za rok 2014 a také doplňovali poslední chybějící informace do našich pracovních listů.

Celá školní akce proběhla bez jakýchkoliv problémů a i v menším počtu jsme stihli během dne navštívit celou řadu zajímavých míst.