Návštěva pedagogických kolegů z Jižní Koreje / The visit SCIS welcomed a group of honorable guests from South Korea. (20.12.2017)

Začátkem prosince jsme mohli v SCIS přivítat vzácnou návštěvu – skupinu školních inspektorů a ředitelů škol z Jižní Koreje. Po krátké prohlídce školy a nahlédnutí do výuky následovala prezentace pana Rona Stilese o historii a současnosti Sunny Canadian. Paní Jana Zbirovská poté odpovídala na otázky přítomných. Korejští návštěvníci se mimo jiné velmi zaujímali o činnost školního poradenského pracoviště, o školní preventivní programy, jak pečuje škola o klima ve třídách. Pozitivně hodnotili vybavení školy i celkovou atmosféru ve výuce. Setkání bylo oboustranně velmi přínosné a přátelské.

Early in December, SCIS welcomed a group of honorable guests – school inspectors and principals all the way from South Korea. After the school tour, and even visiting some lessons to see our teachers in action, Mr Ron Stiles conducted a presentation about the school’s past, present and future and Mrs. Jana Zbirovská answered all the questions they had. Our Korean visitors were very impressed by the activities of the school counseling center, the school’s preventive programs, and how teachers take care of the climate inside the classrooms.We thank them for their delightful visit and all the positive feedback.