Nová budova Gymnázia SCIS - fotogalerie / New Building of High School SCIS - photos

Na následujícím místě Vás budeme průběžně informovat o postupu stavebních prací naší nové budovy.

At this place we would like to kindly inform you about the development of the new building:Pondělí / Monday (23.3.)

fgzuguz fgzuguz fgzuguz fgzuguz


Středay / Wednesday (18.3.)fgzuguz fgzuguz fgzuguz

Pátek / Friday (13.3.)


fdgfdgfd fgzuguz 

Pondělí / Monday (9.3.)


dfewdfe dfewdfe dfewdfe


Pátek / Friday (6.3.)dfewdfe dfewdfe dfewdfe

Pátek / Friday (27.2.)

dfewdfe dfewdfe dfewdfePondělí / Monday (16.2.)

fgxd fgxd


Pondělí / Monday (9.2.)

dsdsad dsdsd


Pátek / Friday (30.1.) 


dfdsf dsds dsds

Pondělí / Monday (26.1.)


fgxd fgxd fgxd

Úterý / Tuesday (20.1.)sdfgv fgxd fgxd

Úterý / Tuesday (16.12.)

dfdfds dfdfds dfdfds dfdfds


Pondělí / Monday (12.1.)rtesdtrzftgzh rtesdtrzftgzh rtesdtrzftgzh

Pátek / Friday (9.12.)


vv sdsds sdsd

Pátek / Friday (5.12.)


ghngt ghngt ghngt ghngt

Pátek / Friday (21.11.)


\ysxcvb \ysxcvb 

Pátek / Friday (12.11.)


v cy v cy

Čtvtrtek / Thursday (2.10.)


1 sxasa sxasa

Pondělí / Monday (29.9.)


1 2 3

Pondělí / Monday (22.9.)


Jesenický kurýr - článek o stavbě Gymnázia SCIS / Jesenický kurýr - article about new building of SCIS High SchoolPátek / Friday (12.9)


1 2 3 1 2 3

Pondělí / Monday (1.9.)ji

Co se událo na stavbě nové budovy během prázdnin

Před koncem školního roku začaly probíhat výkopové práce pro založení objektu a byly vykopány základové pásy a patky pro budoucí šatny, tělocvičnu a třídy. V průběhu července se již začalo s betonáží patek a pásů, následovalo provedení železobetonové základové desky. Poté se již mohlo začít s bedněním a betonáží nosných stěn a sloupů, včetně betonáže stropní desky. Kolem přední podsklepené části objektu, kde budou umístěny šatny pro studenty a technologie budovy, byla provedena tlaková izolace stěn a po obvodu položena drenáž pro odvodnění stavby.

Dále už se pokračovalo vyzdívkami obvodových stěn a nosných konstrukcí ve všech třech částech nového komplexu. Po získání veškerých povolení byl vybudován nový provizorní vjezd z ulice Hrnčířská, který bude sloužit pro zásobování stavby tak, aby se co nejméně narušoval chod školy. Nelze také opomenout, že během prázdnin bylo upraveno dětské hřiště za školou, kde byla navezena nová zemina, zvýšil a srovnal se terén a byl vysazen nový trávník. Také bylo provedeno nové oplocení pozemku. V současné době se provádí vyzdívky nosných konstrukcí 2.NP a betonáž stropu. Nelze jinak než přát si, aby vše šlo na stavbě nového objektu tak hladce jako doposud, a těšit se na nové prostory, kde bude radost studovat.

Before the end of the school year, we began the excavation work for the new building, setting the foundation for the changing room, gym and classes. In July, we continued the work placing the concrete slabs. Then began the work of securing weight-bearing walls and columns, including the casting of floor slabs. Around the front basement of the building, where the changing rooms for students will be located, we have installed pressure wall insulation around the perimeter drainage system for drainage construction. Furthermore, we continued brick perimeter walls and support structures in all three parts of the new complex. After obtaining all permits, we have created a temporary entrance from Hrnčířská street, which will be used by supply trucks in order to cause the least amount of disruption to the school. We cannot forget that during the holidays the playground behind the school was laid with new soil, the ground raised and leveled, and planted with a new lawn. It is now surrounded by new fencing. The current construction is of load-bearing structures lining the second floor, concrete and ceilings. Our sincerest wish is that the rest of the construction will run smoothly, and we look forward to a new premises upon which it will be a joy to study.

Pátek / Friday (15.8.)

15.8. 15.8.

Úterý / Tuesday (5.8.)

stavba 5.8. stavba 5.8.

Úterý / Tuesday (29.7.)

Stavba 29 Stavba 29

Úterý / Tuesday (15.7.)

Bunky Bunky

Pátek / Friday (20.6.)

Výkopy objektu.

2 2

Čtvrtek / Thursday (19.6.)

2 3

Středa / Wednesday (18.6.)

 1
 1

Úterý / Tuesday (17.6.)

Výkopy objektu.

1
 1
 

Pondělí / Monday (16.6.)

Výkopy objektu.

1
 1
 

Pátek / Friday (13.6.)

Výkopy objektu.
 
 1 1

Čtvrtek / Thursday (12.6.)

Betonáž základových pasů.

1 1 1

Středa / Wednesday (11.6.)

Betonáž základových pasů.

1 1 

Úterý / Tuesday (10.6.)

Betonáž základových pasů.

 1 1 1 

Pondělí / Monday (9.6.)

Betonáž základových pasů. 

1 1 1 

Pátek / Friday (6.6.)

Výkopy objektu.

 1 1 1 

Čtvrtek / Thursday (5.6.)

Výkopy objektu.

1 1 1

Středa / Wednesday (4.6) 

Stavba povolena. 

 1 1 1 

Úterý / Tuesday (3.6.)

Stavba povolena.

1 1

Pondělí / Monday (2.6.)

Slavnostní zahájení stavby za účasti pana starosty Jesenice Pavla Smutného.

1 2 3 5 5

Pátek / Friday (30.5.)

Zemní práce 

1 1

Čtvrtek / Thursday (29.5)

Zemní práce

 1 

Středa / Wednesday (28. 5.) 

Odstraňování vrchní skrývky 

 1 

Úterý / Tuesday (27. 5.)

Příprava staveništní komunikace kolem stavby.

1 2

Pondělí / Monday (26. 5.)

Archeologický průzkum.
The archeological research.

3 

Pátek / Friday (23.5.)

Začátek archeologického výzkumu. 
The beginning of the archeological research.

 mmm

Čtvrtek / Thursday (22.5.)

Slavnostní zahájení přípravných prací pro stavbu.
Official opening of the preparations for the building site and the beginning of the archeological research.

 + + + + +

Středa / Wednesday (21.5.)

Přípravy staveniště jsou v plném proudu.
The preparation of the building site are going now full steam ahead. 

1 2 3

Úterý / Tuesday (20.5.)

Přípravy staveniště jsou v plném proudu.
The preparation of the building site are going now full steam ahead. 

1 2 3 4

Pondělí / Monday (19.5.)

Připravujeme oplocení stavby.
Preparing fence of the buiding site

plot dsd 

Pátek / Friday (16.5)

Postavené zázemí pro stavení  firmu.
Built shelter for building company

1 d

Čtvrtek / Thursday (15.5.)

Příprava zázemí pro stavební firmu.
Preparing shelter for building company. 

sdsdsdsad sdsdsdsad sdsdsdsad

Středa / Wednesday (14.5.)

Příprava zázemí pro stavební firmu.
Preparing shelter for building company. 

sds

Úterý / Tuesday (13.5.)

Navážení panelů pro stavební buňky.
Weighed panels for building cells.

dsd 

Pondělí / Monday (12.5.)

Bylo nám doručeno rozhodnutí stavebního úřadu. 
We have confirmated decision from the regional building authority. 

sdsd dsdsd sdsdsdsd dsdsd sdsd sdsd