Nové vydání "Kanadské mozaiky" 1. 12. 2016 / New edition of "Kanadská mozaika" 1. 12. 2016

Nové vydání