Nový kontakt pro zájemce o zápis do SCIS / A new contact for enrollment candidates to SCISHalvová


Zápis žáků a PR manager / Admissions & PR Manager

Ing. Michaela Halvová

Tel: 604 736 342
Email: admissions@sunnycanadian.cz

Vize
Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.

Vision
Sunny Canadian International School inspires each student to become healthy, open - minded and responsible, ethical citizens, who achieve academic and linguistic success while attaining personal fulfillment through engaged and knowledgeable inquiry.Mise (poslání)
Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti, a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

Mission

Sunny Canadian International School integrates Czech and international curricula to prepare multilingual students for a choice of higher education, while becoming responsible citizens who enrich society and contribute to an environmentally friendly, sustainable economy.zápis

Přihlášky k ZÁPISU 2018 (recepce ZŠ nebo Přihláška k zápisu). / Applications are available at the Elementary School reception desk, or you may download them here

ZÁPIS 2018 se koná na naší škole dne 4. dubna 2018. Se souhlasem školy může být povolen náhradní termín. Pro náhradní termín kontaktujte admissions@sunnycanadian.cz / Enrollment will take place at our school on April 4, 2018. With school’s approval, an alternative date for enrollment can be scheduled. Please contact admissions@sunnycanadian.cz

PRŮBĚH ZÁPISU 2018 / STEPS TO ENROLL


Zaregistrovaný/á žák/yně bude během prosince písemně pozván k zápisu. / Registered pupils will be invited in December to enroll.

Vzít prosíme s sebou k zápisu:

obrázek (namalovaný Vaším dítětem na jakékoliv téma)
rodný list (dítěte)
průkaz totožnosti (zákonní zástupci)
povolení k pobytu (jiná než česká národnost)
 
Please prepare and bring with you to enrollment:

Child´s hand-drawn or painted picture with any theme
Child´s birth certificate
Legal representative´s (parents) identification card
Residence permit (applies to non-native residents)


Během zápisu bude zjišťována školní zralost a jazyková úroveň angličtiny Vašeho dítěte. / During enrollment, your child is assessed on school readiness and his/her level of English.

Pedagogická rada rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte. / After enrollment, the Educational Council at Sunny Canadian School will decide whether your child will be accepted.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí do 1. třídy na naši školu písemně informování. / Legal guardians will be informed of the enrollment decision in writing.

Zákonní zástupci přijátých žáků 1. třídy budou pozváni do Sunny Canadian International School k podpisu smlouvy. / If your child is accepted, you as legal guardian(s) will be invited to the school to sign the contract.
 
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY / ADMISSIONS CRITERIA

Škola rozhoduje o přijetí/nepřijetí žáka na základě (1) kapacity otevírané třídy; Ve třídě je 18 žáků a otevírají se 2 třídy a (2) vstupního pohovoru během přijímacího procesu. / The school makes its decision whether to admit a potential pupil based on (1) classroom capacity; there are 18 slots per class, and there are two grade-one classes, and (2) assessment of performance on entrance examinations during the enrollment process. 


TĚŠÍME SE NA VÁS / WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU


krteček
koláž