O školce / About KG

Ve školce Sunny Canadian probíhá vzdělávání v anglickém a českém jazyce. Klademe důraz na kvalitní výuku formou hry. Ve třídách je maximálně 14 dětí na 2 pedagogy v česko-anglickém programu a 26 dětí na 2 pedagogy v českém programu. Prosazujeme individuální přístup k dětem a k výuce. Školka je vybavena interaktivními hračkami, nástroji, učebními pomůckami a počítači, které pomohou Vašim dětem v přípravě na základní školu. Nabízíme velmi pečlivě propracovaný a speciálně upravený program pro předškoláky, který obsahuje vše, co patří k rozvoji osobnosti, kreativity a fyzického rozvoje s návazností na základní školu.  Školní vzdělávací program "Sunny Canadian - Learning with fun" je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející  ze zákona 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Sunny Canadian is an English language school offering a North American Education in Prague.  Our educational plan has been approved by and follows the guidelines set forth by the Czech Ministry of Education as well. We provide a fun, safe and loving learning environment where your child’s social, emotional, physical and cognitive development is fostered and their love for knowledge and education is encouraged. We believe that children learn best through playing in a hands-on atmosphere. We believe that when children are given positive and constructive options to choose from-they will make positive and constructive choices.


Prohlédněte si prostory naší česko-kanadské školky. Můžete se virtuálně projít školkou a nahlédnout nejen do tříd, ale navštívit i tělocvičnu, jídelnu a další prostory, kde děti tráví čas. Užijte si virtuální procházku školkou.

Let's virtually walk through the our Kindergarten. You can look into the classes, gym, dining room and to other rooms, where our children spend time. 
Enjoy your virtual tour.

Řekli o nás / Quotes about us

„Všem učitelům a dalším pracovníkům v mateřské škole bych chtěla poděkovat za krásné dva roky, které můj syn David strávil ve školce. Důkazem jeho spokojenosti jsou i dotazy, proč nemůže ve školce být až do půl šesté a proč vlastně školka nefunguje i o víkendu. Ani jsme neuvažovala, že by syn odešel z MŠ do jiné ZŠ A nepokračoval ve studiu na základní škole Sunny Canadian! Jesm ráda, že splnil kriteria pro přijetía nadále tak můžeme být součástí Sunny Canadian. Těším se na další roky spolupráce se skvělým týmem.“
Maminka Davida (OT), červen 2013

"I would like to say thank you, teachers and other school staff for awesome two years that my son has spent at SCIS. The proof that my son has always been happy at school are the questions he asks, like why cannot he stay after 5:30, why the kindergarten does not open on the weekends, etc. I have not thought of another elementary school for my son except the SCIS and we are happy for him to be accepted and we can continue at SCIS. I am looking forward to meeting my son's new team of teacher and carers.
Mother of David (OT), June 2013

"Moje dcera i já jsme byly max. spokojené. Profesionální přístup ze strany pedagogů, spousta výletů a oslav, výborná komunikace a informovanost rodičů. Není co vytknout. Vše hodnotím jedničkou :)
Maminka žáka z MŠ, 2014

"Your preschool education is absolutely perfect. Professional attitude, many field trips and celebrations, great communication with staff. There is nothing to reproach."
Mother of KG pupil, 2014

"S úrovní předškolního vzdělávání jsme v SCIS po všech stránkách velmi spokojení. Báječní učitelé i ostatní personál, pestrá škála mimoškolních aktivit, osobní a vstřícný přistup vedení. Nemohu opomenout výbornou kvalitu stravování. Julinka je ve školce velmi šťastná a každý den se do ní těší, o prázdninách si často vzpomene na děti i učitele. Pozitivní zpětná vazba spokojeného dítěte je ta nejlepší reference."
Maminka Julinky (YD), březen 2014

"We are very pleased with the KG education in SCIS. Wonderful teachers and other staff, a wide range of extra courses, personal and friendly leadership. I can‘t forget the excellent quality of food. Julinka is very happy at school and during the holidays we often remember the children and teachers. Positive feedback from a happy child is the best reference."
Mother of Julinka (YD), March 2014

Více v kategorii Řekli o nás / More in Quites about us Diagram

Učitelský sbor pro školní rok 2017- 18 / SCIS KG Staff for school year 2017 - 18
MS