Hlídání dětí / Babysitting

Nabízíme profesionální hlídání dětí. Naše služby jsou určeny nejen maminkám, které potřebují pomocnou ruku s hlídáním, vyzvedáváním dětí ze školy, kroužků či jiných aktivit, ale i maminkám, které si potřebují jen trošku odpočinout, jít ke kadeřníkovi, za zábavou, zacvičit si. Naše chůvy jsou většinou paní učitelky, které Vaše děti znají a ony znají je. Tudíž odpadají veškeré pochybnosti o kvalifikaci a proškolenosti chův nebo čistém trestním rejstříku. Zajistíme hlídání v českém a anglickém jazyce. Rovněž nabízíme doučování dětí základní školy.

---------------------

We offer professional babysitting of your children. Our services are not meant only for mothers who need an extra hand with babysitting, collecting children from school, extra courses, but we are here simply for taking care of your precious children when you need to see your hairdresser, meet up with friends or go exercising. Our nannies are usually our teachers who know your children and they know them. There are no initial worries about their skills or clear criminal record. We can organise Czech or English babysitting. We also offer tutoring for elementary school children.