Občanské sdružení pomoc dětem / Life for Children Foundation

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům i učitelům Sunny Canadian International School za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2013 a finanční částku 3 256 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Další Srdíčkové dny se uskuteční 2. – 13. prosince. Srdíčkové dny jsou organizovány třikrát do roka. Sunny Canadian tuto spolupráci s o. s. Život dětem navázala v letošním roce jarními Srdíčkovými dny. Rádi sbírku podpoříme i v dalším roce. 

Život dětem / Life for Children

Life for Children Foundation heartily thanks the children, parents and teachers from Sunny Canadian International School for participating in Fall Heart days 2013 and the financial amount of CZK 3,256 collected from the sale of magnets with the logo of Life for Children.

Heart days are organized tree times a year. Sunny Canadian started supporting the collection in Spring of this year and will be happy to participate the next year. 

http://www.zivotdetem.cz/