Oslava Dne učitelů v rámci Dne naruby / Celebration of Teachers Day (kopie)

Při příležitosti Dne učitelů a současně v rámci dnešního Dne naruby probíhá v jídelně školy velkolepá snídaně pro učitele. Benediktinská vejce servíruje paní ředitelka Dr. Jitka Stiles a připravuje pan generální ředitel Mgr. Ron Stiles. Oba se své nové role zhostili naprosto na jedničku a učitelé si tak užívají krásný začátek dnešního Dne naruby...
To celebrate Teachers Appreciation Day there was a grand breakfast awaiting our staff. Eggs Benedict were served by headmistress Dr. Jitka Stiles and cooked by Director Mgr. Ron Stiles. Both acquitted nicely to their new roles and the teachers enjoyed a wonderful start to Upside Down Day.1vše