Osud českého válečného hrdiny - vyprávění Anny Matouškové / The fate of a war Czech hero - Anna Matoušková narrations

Blíží se Den Válečných veteránů (11.11.) 
Ve školní knihovně dne 9.11.2017 paní učitelka Anna Matoušková z MŠ
zaujala studenty VIII.B a G3 vyprávěním o osudě českého válečného hrdiny, poručíka Ivana Matouška a představila jim knihu „Ce qui est juste fermente et devient force...“ / „Co je spravedlivé, kvasí a stává se silou...“, ve které jsou jeho činy zaznamenány. Paní Matoušková jmenovanou knihu věnovala naší škole. Děkujeme.

The Remembrance Day is coming soon (11.11.)
On 9.11.2017 Mrs. Anna Matoušková, theacher from MS talked in the school library with interested students 
 of VIII.B and G3 classes about the fate of Czech war hero, Lieutenant Ivan Matoušek and presented them the book „Ce qui est juste fermente et devient force...“ / "What is fair, fermenting and becoming a force ..." in which his actions are recorded. Mrs Matoušková dedicated the book to our school. Thank you.

Anna Matoušková Anna Matoušková Anna Matoušková