Naši učitelé / Our teachers

V Sunny Canadian International School pracuje přibližně polovina českých a polovina zahraničních učitelů. Naši angličtí rodilí mluvčí pocházejí z USA, Kanady, Irska, Skotska, Anglie, Austrálie, Jihoafrické republiky, Nového Zélandu a Austrálie. Každá třída má svého třídního českého a zahraničního kmenového učitele. Tito dva spolu úzce spolupracují při vedení výchovně vzdělávacího procesu. Vzhledem k tomuto je u českého učitele nezbytná komunikační dovednost v anglickém jazyce.

Pedagogický sbor je věkově a genderově vyvážený. Při výběru učitelů klademe stejný důraz na jejich profesní kvalitu a osobnostní předpoklady. Učitelé Sunny Canadian cíleně a systematicky pracují na svém profesionálním rozvoji a vedení školy maximálně podporuje jejich další vzdělávání v oblasti pedagogických věd a oborových znalostí.

There are approximatelly 50% of English native teachers and 50% of Czech teachers working in Sunny Canadian International School. The English teachers come from the USA, Canada, Ireland, Scotland, England, New Zealand, Australia and South Africa. Czech teachers are required to have advanced knowledge of English language.


SCIS ES