Informace o platbach školného a stravného / Payments for school tuition & meals

Vážení rodiče, 

Mateřská škola Sunny Canadian International School přijímá děti do Anglického programu celoročně, dle volné kapacity školy. V případě zájmu o zaslání ceníku a dalších informací napište prosím email paní zástupkyni Bc. Tereze Novotné, MA na adresu: ms@sunnycanadian.cz. Také si můžete domluvit individuální prohlídku školy na tel. čísle 734 503 885. 

  • stravné posílejte prosím na účet 99829379/0800. Tento účet platí pro veškeré platby stravného, tedy jak pro ZŠ, tak pro český a anglický program MŠ;
  • stravné za první semestr pro český program MŠ je  4 400 Kč;
  • nezapomeňte prosím k platbě uvést variabilní symbol Vašého dítěte, který Vám byl přidělén při zahájení docházky. Tento symbol Vám na požádání sdělíme v kanceláři MŠ;  
  • školné můžete uhradit v hotovosti v pokladně školy, případně převodem na účet 4866952/0800. Tento účet platí pouze pro školku; neposílejte na něj prosíme platby školného za žáky ZŠ.

Děkujeme Vám za spolupráci.

---------------------

Dear Parents,

Sunny Canadian International School Kindergarten allows admission into the English Programme throughout the school year until we reach capacity. Do not hesitate to contact the Vice Principal for Kindergarten, Bc. Tereza Novotná, MA, for more information and school fees at ms@sunnycanadian.cz. You can also arrange a school visit and a tour by calling 734 503 885.

  • account number to pay for school meals is 99829379/0800.This account pays for all school meals payments, ie  for Elementary School and for Czech and English Kindergarten Program;
  • prepayment for the school meals;
  • for the first semester for the Czech Kindergarten Program is 4400 CZK;
  • please do not forget to state variable symbol of your child;  in case you don’t remember the VS, please ask in the school office.

You can pay the school tuition in cash or by transfer to account number 4866952/0800. This bank account number is valid only for the kindergarten, please don’t use it for the Elementary School payments.

Thank you for your co-operation in this matter.