Podpora logického uvažování - celodenní akce pod patronací Centra nadání / Supporting Logical Thinking - a whole day event at the Center for Giftedness

1