Pomáháme / We Are Helping

Most do celého světa / A bridge to the World 

Ve škole Sunny Canadian International School působí tým pedagogů a výchovných pracovníků, kteří si jsou vědomi toho, že pro rodiče je důležitá nejen kvalita výuky, ale také vstřícná atmosféra, v níž bude jejich dítě další léta vyrůstat. Školní vzdělávací program, který ve škole vznikl, se proto nazývá symbolicky Most do celého světa. Jeho tvůrci si také stanovili cíl vést žáky k uvědomování si sounáležitosti s lidmi, ke vzájemné spolupráci a pomoci potřebným.

Team of professional staff of Sunny Canadian International School supports your children, but teachers also understand that parents want not only the highest quality of education for their children, but also great welcoming atmosphere where the children can develop their skills and grow up. School Educational Programme is called A bridge to the World and it is a way to raise children being aware of society, their cooperation and supporting each other.


--------------------------------

Občanské sdružení pomoc dětem / Life for Children Foundation

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům i učitelům Sunny Canadian International School za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2013 a finanční částku 3 256 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Další Srdíčkové dny se uskuteční 2. – 13. prosince. Srdíčkové dny jsou organizovány třikrát do roka. Sunny Canadian tuto spolupráci s o. s. Život dětem navázala v letošním roce jarními Srdíčkovými dny. Rádi sbírku podpoříme i v dalším roce. 

Life for Children Foundation heartily thanks the children, parents and teachers from Sunny Canadian International School for participating in Fall Heart days 2013 and the financial amount of CZK 3,256 collected from the sale of magnets with the logo of Life for Children.

Heart days are organized tree times a year. Sunny Canadian started supporting the collection in Spring of this year and will be happy to participate the next year. 

 Život dětem / Life for Children