Pozvání na koncert a vánoční trhy / Invitation to Sunny Canadian Christmas concert, markets, and workshops (11.12.2017)

Milé děti, žáci a rodiče,

 

srdečně Vás zveme na Vánoční koncert, trhy a workshopy, které každoročně pořádá naše škola Sunny Canadian International School.

 

Dear students and families,

 

You are warmly welcome to attend Sunny Canadian International School’s annual Christmas concert, markets, and workshops.

 

Kdy / When:

Středa / Wednesday 13. 12. 2017

15:30-16:00 Koncert / Concert

16:00-17:30 Trhy dílny a občerstvení / Markets,workshops,and refreshments

Kde / Where:

Sunny Canadian International School

Kdo / Who:

Vystoupení a prodej výrobků dětí MŠ a žáků 1. st. ZŠ (všichni členové rodiny jsou vítáni) / Performances and sales by kindergarten and first stage students (but all members of the school community welcome!)

Co / What:

Koncert ve sportovní hale /Concert in sports hall

Trhy na obou recepcích /Markets in both receptions

Dílny ve třídách MŠ (přízemí) a obou jídelnách / Workshops in kindergarten classrooms (ground floor) and both dining areas

Proč / Why:

Ukázat hudební talent dětí a žáků, oslavit sváteční adventní období a získat peníze pro Kliniku popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady / To showcase students’ musical talent, to celebrate the festive season, and to raise money for the Burn Center at Kralovske Vinohrady Hospital

 

Odpolední kroužky se nekonají (nejsou zahrnuty v ceníku). / No extra courses are scheduled (not included in price list).

 

Těšíme se na vaše růžové a usmívající se tváře! / We look forward to seeing your rosy cheeks and smiling faces!

 

trhy

 usborne