Pozvánka na taneční představení / Invitation to dance performance

Společenské centrum Kamenice Vás srdečně zve na taneční představení Hafla show ,která je každoročně pořádaná tanečním studiem Hannah.Tento večer je plný tance a zábavy a jeho hlavní choreografkou je jedna z našich maminek, paní Lynch.

The Social Center Kamenice cordially invites you to the dance show Hafla show, which is organized annually by the Hannah dance studio. This evening is full of dances and entertainment and its main choreographer is one of our mums, Ms. Lynch.
danceperformance